Spring til indhold

Arbejdsgrupper

På baggrund af forslag fra interesserede beboere i foreningen om etablering af arbejdsgrupper omkring drifts- og udviklingsprojekter, har bestyrelsen udarbejdet følgende foreløbige rammer/bestemmelser. Disse rammer skal sikre en beboerdemokratisk platform for kommende arbejdsgruppers aktiviteter samt tilgodese en struktur, som sikrer optimal processtyring. Desuden skal rammerne medvirke til, at bestyrelsen kan stå inde for de pågældende arbejdsopgavers indhold og proces. 

Du kan læse rammerne for arbejdsgrupper her.