Spring til indhold

Om Humlegården

Andelsboligforeningen A/B Humlegården er en velfunderet forening, etableret i 1997 med 81 andelsboliger og 5 lejemål beliggende på Sigerstedgade 4-10, Ingerslevsgade 144-148 og Knud Lavards Gade 3-9 på Vesterbro. Ejendommen, der blev bygget i 1918, og som blev købt af Københavns Kommune i 1997, består af 11 opgange i fireetages højde.

I forbindelse med foreningens overtagelse i 1997, er der gennemført en række nødvendige reparationer og forbedringer af ejendommen, såsom sanering af baggård, udskiftning af tag, vinduer og faldstammer, el-renovering med videre. Foreningen har gode fællesfaciliteter og en solid økonomi, der endda har medført huslejereduktioner, sideløbende med de mange forbedringer og vedligeholdelser af ejendommen. 

Foreningen lægger vægt på mangfoldighed i beboersammensætningen, hvilket bl.a. afspejles i både lejlighedernes størrelse, de månedlige lejeomkostninger og i andelspriserne. Lejlighedernes størrelse varierer fra 55 m2 til over 170 m2 fordelt på 2-5 værelser. Foreningen er derfor ideel for både studerende, pensionister, børnefamilier og andre, der ønsker at bo centralt.

Humlegårdens bestyrelse består af 9 frivillige andelshavere fra andelsforeningen, der på generalforsamlingen er blevet valgt ind i bestyrelsen af foreningens medlemmer. Alle andelshavere (som ikke er i restance mht. boligafgift) har mulighed for at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen og udfører de beslutninger, der er vedtaget på generalforsamlingen. Opgaverne spænder vidt og omfatter bl.a. iværksættelse af vedligeholdelsesopgaver på ejendommen, indhentning af håndværkertilbud, beboerkontakt, udsendelse af beboerinformation og klagebehandling. Hvis du ønsker at holde dig orienteret om foreningens aktiviteter, kan du læse referater af bestyrelsesmøderne her. Siden opdateres ca. en gang om måneden. 

Andelsboligforeningens “højeste myndighed” er den ordinære generalforsamling. På generalforsamlingen træffes beslutning om en lang række forhold og der opsættes rammer for fremtidige tiltag på ejendommen, der har betydning for andelsforeningen og dens medlemmer. Alle andelshavere har ret til at deltage og til at afgive stemmer i forbindelse med beslutninger, som generalforsamlingen skal træffe. Dog kan der kun afgives 1 stemme per andel og kun medtages 1 gyldig fuldmagt fra anden andel per andel. Referater af generalforsamlinger kan læses her.

I foreningen bruger vi intranettet Probo – det er her kontakten med bestyrelsen, administrator og beboer imellem finder sted. Det er også her alle vigtige dokumenter for foreningen kan findes. 
For at blive oprettet som bruger, skal du kontakte Øens Ejendomsadministration: Helena Dagmar Roest Højvang, email: hrj@oadv.dk