Spring til indhold

Ombygning/forandringer af bolig

Den enkelte andelshaver er berettiget til at foretage forandringer i sin lejlighed. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Ombygninger omfatter alt fra blænding af dør, nedsænkning af loft, nedrivning af væg, etablering af bad med videre. Spørg altid bestyrelsen, inden du går i gang med større ændringer. 

Bestyrelsens vejledning kommer snart på denne side. Indtil da er du velkommen til at kontakte bestyrelsen.
 

Byggetilladelse

Hvis du ønsker at foretage ombygninger i din lejlighed, skal du først ansøge om tilladelse, både hos Humlegårdens bestyrelse og hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Center for Byggeri, Københavns Kommune. 

Du kan finde mere information på København Kommunes hjemmeside, eller ved at henvende dig i Center for Byggeris kundecenter: Njalsgade 13, 2300 København S.

Sådan gør du

  1. Du downloader en ansøgning om ombygning herfra eller henter den fysisk i Njalsgade 13.
  2. Når du har udfyldt ansøgningen, vedlægger du de relevante bygningstegninger og afleverer dem til bestyrelsen. 
  3. Når bestyrelsen har godkendt og underskrevet din ansøgning, kan den sendes eller afleveres til Teknik- og Miljøforvaltningen. 

Sagen bliver normalt behandlet inden for 2-3 uger af Teknik- og Miljøforvaltningen, og koster et mindre gebyr. Når sagen er godkendt, kan du gå i gang med ombygningen. Ombygningen skal etableres inden for 1 år efter, at der er givet tilladelse.