Spring til indhold

Ombygning/forandringer af bolig

Ombygninger skal (ikke længere) godkendes af bestyrelsen, men vi skal blot informeres herom. 

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du alligevel skal søge om byggetilladelse, kan du læse mere om det på Københavns Kommunes hjemmeside her (link åbner i nyt vindue).

Som bygherre er du selv ansvarlig for, at din ombygning i din andelslejlighed følger gældende lovgivning. 

Såfremt du erfarer, at du skal søge om byggetilladelse, skal du sende en redegørelse til bestyrelsen, hvor du beskriver, hvorfor du mener, du skal søge om byggetilladelse hos Københavns Kommune (KK) samt den fulde ansøgning, som du påtænker at sende til KK. 

Bestyrelsen vil i den forbindelse assistere med at underskrive en fuldmagt på vegne af A/B Humlegården, så KK kan se, at du har bemyndigelse til at foretage en evt. ombygning på eget ansvar så du kan få vurderet din ansøgning. 

Vær opmærksom på, at i forbindelse med underskrift af en evt. fuldmagt til dig, påtager bestyrelsen sig ikke noget ansvar for, hvorvidt din ombygning i din andelslejlighed lever op til gældende lovgivning på området.

Hvis du skal søge om byggetilladelse og du herefter opnår tilladelse fra KK, bedes du fremsende denne til bestyrelsens mail: bestyrelsen@abhumlegaarden.dk inden du påbegynder arbejdet. 

Når din ombygning er færdig, skal du huske at færdigmelde projektet til KK, og efterfølgende sende KK’s dokumentation til bestyrelsen. På den måde, kan bestyrelsen sikre sig, at din ombygning er udført i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til bestyrelsen.