Spring til indhold

Venteliste

Ekstern venteliste

Opskrivning på venteliste sker jf. vedtægter kun ved indstilling fra nuværende andelshavere.

Det er altså ikke muligt at blive skrevet op på den eksterne venteliste, medmindre du kender en andelshaver i foreningen, der vil indstille dig til ventelisten.

Andelshavere der vil skrive interesserede op på den eksterne venteliste, skal kontakte Sara Krogh Bruun-Olsen fra Øens Ejendomsadministration på: skb@oadv.dk

Vi må ikke offentliggøre den eksterne venteliste på vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål til f.eks. din placering på listen eller lign., kontakt da venligst Sara.

Intern venteliste

Den interne venteliste (for nuværende andelshavere) er gratis.
Kontakt Øens Ejendomsadministration (Sara) hvis du vil skrives op eller ønsker oplysninger om din placering.

Når en lejlighed skal sælges, udbydes den først til hhv. den interne og eksterne venteliste, og følger derefter reglerne i vores vedtægter.