Humlegårdens bestyrelse

Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Medlemmer vælges for henholdsvis en 1-årig og en 2-årig periode.
Nedenfor kan du se de enkelte medlemmers ansvarsområder.
Se også viceværtens opgaver.

Referater af bestyrelsesmøder kan findes her.

Alle henvendelser til bestyrelsen bør ske via mail til bestyrelsen@abhumlegaarden.dk

Bemærk, at der er forskel på ansvarsområder og projekter.
Ansvarsområder betyder den daglige drift på ejendommen.
Projekter er de sager vi løbende har kørende som f.eks. nye døre, trapperenovering og lign.

Ansvarsområder (daglig drift):

Zina Laura Bosse Forkvinde Generelle henvendelser fra andelshavere. Gårdlaug. Tagterrasse.
Ness Sørensen Næstformand Døre/vinduer. Internet. Loft/kælderrum.
Helle Breiting Hartz Sekretær Hjemmeside/kommunikation (udsendelse af bestyrelsesreferater).
Parthia Mazda Ghaziani Medlem Leje/fremleje. Valuarvurdering. Vedligeholdelse. Tagterrasse.
Andreas Albech Medlem Forsikringer. Ventelister. Vaskeri. Kontakt til vicevært.
Sine Molbæk-Steensig Medlem El/vand/varme. Faldstammer/afløb.
Teiz Mølgaard Medlem Køb/salg/vurdering. Byggesager.

Projektområder:
Hovedtrapperenovering: Zina og Ness.
Ventilationsprojekt: Mathias Busk (og Helle).
Vandmålerprojekt: Thomas og Brian.
Facaderenovering: Parthia