Spring til indhold

Klager

Overtræder en beboer husordenen, bør den, der konstaterer overtrædelsen, påtale dette direkte og straks over for overtræderen.

Vi opfordrer altid til, at man først skal prøve at løse problemet via konstruktiv dialog parterne imellem.

Stopper overtrædelsen ikke herefter, skal skriftlig henvendelse til bestyrelsen foretages. Den skriftlige henvendelse skal indeholde oplysninger om overtrædelsens art, konsekvenser og tidspunkt.